Kemping 7 Żab

REGULAMIN KEMPINGU "7 Żab"

1. Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje kierownik kempingu.

2. Przybywający na teren kempingu zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w recepcji oraz uregulować należność za cały okres zamierzonego
pobytu w chwili przybycia, opłacając jednocześnie opłatę miejscową, wg. Uchwały R.G. Rewal.
- Za dokonane wpłaty otrzymują Państwo dowód wpłaty, który należy zachować.
- Przedłużenie pobytu należy zgłaszać do godz.9.00 ostatniego dnia pobytu.
- Doba pobytowa trwa do godz. 12.00 dnia wyjazdu.

3. Kemping jest miejscem wypoczynku
- Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00
W tych godzinach zamknięta jest brama dla pojazdów samochodowych. Pozostaje otwarta bramka dla ruchu pieszych.
4. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych gości.
- Wizyty osób odwiedzających każdorazowo należy zgłaszać w recepcji.

5. Właściciele zwierząt przebywających na terenie kempingu zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości, posiadania smyczy, kagańca oraz
aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
Psy prowadza się zawsze na smyczy.

6.Każda osoba przebywająca na terenie kempingu zobowiązana do przestrzegania przepisów polskiego prawa, oraz do dostosowania się do poleceń kierownika.

7. Za rzeczy zagubione lub skradzione na terenie kempingu kierownictwo nie odpowiada.

8. Osoby naruszające niniejszy regulamin oraz osoby nietrzeźwe, wulgarne i agresywne kierownik może usunąć z kempingu bez zwrotu należności za pobyt.

9. Wszelkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem.